Home

CLOWN - ACT & PLAY - CHARACTERS - TEXT & GAME

 

 

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

 

THEATRE AND CLOWN

WORKSHOP

 

🇬🇧 Workshops 2022 in Stockholm


Clown workshop weekend 26-27 march

Act and Play workshop 8 evenings april-may

Character workshop 4 evenings may

Clown workshop 1 week 27 june-1 july


🇸🇪 Workshops 2022 i Stockholm


Clown workshop helg 26-27 mars

Act and Play workshop 8 kvällar i april-maj

Karaktärer workshop 4 kvällar i maj

Clown workshop 1 vecka 27 juni-1 juli

Clown workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 The search for every persons comical and loveable idiotic sides


🇸🇪 Sökandet efter varje persons komiska och älskansvärda idiotiska  sidorAct & Play workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 Through playful and challenging improvisations the students are guided to find their own acting pleasure on the stage

 

🇸🇪 Genom lekfulla improvisationer guidas deltagarna att hitta sin egen lust och njutning av att stå på scen

Text & Game workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 We learn to be light and enjoyable on the stage by filtering the text through games

 

🇸🇪 Vi lär oss att vara lätta och njutbara på scenen genom att filtrera texten genom lek